Saxofón

Nereida Ponzoa Gonzàlez

Una petita descripció sobre el saxofón