ödüllüsorumun doğrusu

Fatih Kemal Okumu?

katılımdan dolayı teşrkkür ederim