Sotu anlatımı

Fatih Kemal Okumu?

zor ayrıca eğiti bir video ders