elektrik

I??l Kesler

Elektrik enerjisinin kullanılabilir hale gelmesinde iletken maddeler mi yoksa yalıtkan maddeler mi daha önemlidir?