funtzio esp eta log

Jesus Mari Rey

funtzio esponentzialak eta logaritmikoak