Treball Carlos i Jorge

Carlos Pérez Pastrana

Explicació dels Fusos Horaris