Sosyal gercekleden dusler

Mavi Nehir Isman

Araurk bilime cok önem vermektedir