Koormuse komponentide leidmine roovi vildakpainde ülesandes

Karin Lellep