Füüsika, I kursus, kesk. kiirus, I osa

Janno Puks

Füüsika, Keskmine kiirus, I osa