Suma emportant

Xena 26 tt

Explicació suma emportant sencilla, de reforç ( en català)