Descomposició del milió en base 7

Vicente Estruch

Divisió contínua de 1 milió per 7 fins a obtenir un residu menor de 7