Mate I, LOGARITMOAK, 51. or. 26. ariketa

Jesus Mari Rey